Norsk Bedriftshelse AS og Institutt for bedriftshelsetjeneste AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bedriftshelsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Norsk Bedriftshelse AS (org.nr. 938 445 419) og Institutt for bedriftshelsetjenster AS (org.nr. 931 659 227).Meldt til Konkurransetilsynet