ISS Vaktmester Kompaniet AS – Park og landskapspleie AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: diverse typer vaktmesterarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Vaktmester Kompaniet AS (org.nr. 910 038 877), oppkjøp av hele virksomheten i Park og landskapspleie AS (org.nr. 953 411 369).Meldt til Konkurransetilsynet