Plantasjen Norge AS – Olav Vatne Gartneri og Hagesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: planter og plantetilbehør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Plantasjen Norge AS (org.nr. 937 087 977), kjøp av driftsrettigheter og driftstilbehør fra Olav Vatne Garteri og Hagesenter AS (org.nr. 977 081 408).Meldt til Konkurransetilsynet