Felleskjøpet Trondheim BA – Rishaug Anleggsmaskiner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for anleggsmaskiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felleskjøpet Trondheim BA (org.nr. 911 607 964), kjøp av 50 prosent av aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS (org.nr. 984 198 434) gjennom kapitalutvidelse i Rishaug Anleggsmaskiner AS.Meldt til Konkurransetilsynet