Gresvig AS – Intersport Down Town AS og Intersport Porsgrunn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org.nr. 958 367 325) har inngått avtale om å stifte selskapet Grenland Sport Holding AS sammen med tre andre aksjonærer. Gresvig AS skal eie 33,3 prosent av aksjene. Grenland Sport Holding AS skal ha to heleide datterselskaper, Down Town Sport AS og Porsgrunn Sport AS (selskaper under stiftelse). Datterselskapene har hver for seg inngått avtale om å kjøpe virksomheten (innmatskjøp) i henholdsvis Intersport Down Town AS (org.nr. 948 813 351) og Intersport Porsgrunn AS (org.nr. 910 044 656).Meldt til Konkurransetilsynet