SBC Communications Inc. og Tau Merger Sub Corp. – AT&T Corp.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produkter og tjenester innenfor elektronisk kommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SBC Communications Inc., via det nyopprettede selskapet Tau Merger Sub Corp., kjøp av samtlige aksjer i AT&T Corp.Meldt til Konkurransetilsynet