NG Spar Rogaland AS – Krossen Matsenter Gaupe Klepp AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Rogaland AS (org.nr. 884 66 9162), overtakelse av virksomheten i Krossen Matsenter Gaupe Klepp AS (org.nr. 937 955 340).Meldt til Konkurransetilsynet