Hydro Porsgrunn Eiendomsforvaltning AS og SIVA Herøya Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Hydro Porsgrunn Eiendomsforvaltning AS (org.nr. 961 599 466) og SIVA Herøya Eiendom AS (org.nr. 984 463 553).Meldt til Konkurransetilsynet