Løwenstrasse Investering AS – Løwenstrasse Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Løwenstrasse Investering AS (org.nr. 988 986 313), kjøp av samtlige aksjer i Løwenstrasse Eiendom AS (org.nr. 985 793 263).Meldt til Konkurransetilsynet