Medicus Sykepleiesenter AS og Vestfold Sykepleiesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er salg av sykepleieartikler, med veiledning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Medicus Sykepleiesenter AS (org.nr. 981 038 711) og Vestfold Sykepleiesenter AS (org.nr. 966 368 535).Meldt til Konkurransetilsynet