NordBook AS og Lundeby & Co Bokbinderi AS – Norsk Bokbinderi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for hardcover-innbinding av bøker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NordBook AS (org.nr. 914 813 956) og Lundeby & Co Bokbinderi AS (org.nr. 953 157 306), etablering av fellesforetaket Norsk Bokbinderi AS (org.nr. 988 293 938).Meldt til Konkurransetilsynet