United International Enterprises Ltd mfl. – Karlshamns AB og Aarhus United A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for raffinert olje og fett til sjokolade og konfekt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Melker Schörling AB (svensk org.nr. 556560-5309), United International Enterprises Limited (1431 B) og United International Enterprises A/S (dansk CVR-nr. 16-31-92-01), oppkjøp av Karlshamns AB (svensk org.nr. 556478-1796) og Aarhus United A/S (dansk CVR-nr. 45-95-49-19).Meldt til Konkurransetilsynet