Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS – Eiendomsmegler1 Nordvest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS (org.nr. 936 159 419), oppkjøp av Eiendomsmegler1 Nordvest AS (org.nr. 958 902 263).Meldt til Konkurransetilsynet