Norsk Helikopter AS – Lufttransport AS med datterselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: helikoptertransport offshore og helikoptertransport-beredskap onshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Helikopter AS (org.nr. 967 827 363), oppkjøp av Lufttransport AS (org.nr. 914 502 373) med datterselskapene AeroMedTech AS (org.nr. 985 031 282) og Knut Axel Ugland Holding AS (org.nr. 982 775 620).Meldt til Konkurransetilsynet