Montagu Private Equity Limited – Leo Animal Health AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: medisinmarkedet for behandling av hud-, øre- og øyesykdommer hos hunder og katter, og markedet for dyremat mv

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Montagu Private Equity Limited (engelsk org.nr. 2781154), kjøp av andel i Leo Animal Health AS (dansk CVR-nr. 10-11-42-41).Meldt til Konkurransetilsynet