Alpha Eguipment Holding B.V. – Meyn International B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utstyrsmarkedet for avliving og bearbeidelse av fjærkre

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alpha Eguipment Holding B.V., kjøp av samtlige aksjer i Meyn International B.V. (nederlandsk org.nr. 99.33.116).Meldt til Konkurransetilsynet