Finsrud og Johansen’s Landhandleri AS – Ica Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Finsrud og Johansen’s Landhandleri AS (org.nr. 987 562 978), overtakelse av varebeholdningen og driften av en filial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794).Meldt til Konkurransetilsynet