Niagara Holdings / JPMP Capital Corporation – PQ Corporation

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for salg av silikater, Zeolitter og andre yteevneøkende materialer som brukes i produksjon av blant annet vaskemidler, papp og papir, kjemikalier, petrolium, og drikkevaremarkeder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Niagara Holdings (USA), som kontrolleres av JPMP Capital Corporation (USA), oppkjøp av PQ Corporation (USA). PQ Corporation skal etter oppkjøpet fusjonere med Niagara Acquisition Inc., som også er heleid av Niagara Holdings. Foretakssammenslutningen vil også berøre PQ Norge Silicates AS (org.nr. 971 595 213) og Potter Industries Inc. (USA), som er heleide datterselskaper av PQ Corporation.Meldt til Konkurransetilsynet