Capio AB – Laboratorium for Klinisk Mikrobiologi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for analyse av kliniske mikrobiologiske prøver (rekvirert fra allmennpraktiserende leger)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Capio AB, oppkjøp av Laboratorium for Klinisk Mikrobiologi AS (org.nr. 933 074 927).Meldt til Konkurransetilsynet