United Technologies Corporation – Lenel Systems International Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og vedlikehold av elektroniske sikkerhetssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

United Technologies Corporation kjøper alle aksjene i Lenel Systems International Inc.Meldt til Konkurransetilsynet