Bonnier & Bonnier AB og Proventus Industrier AB – MTV Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kringkasting og media

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bonnier & Bonnier AB (svensk foretaksnr. 556093-7921) og Proventus Industrier AB (svensk foretaksnr. 556604-9135), felles kontroll over MTV Oy (finsk org.nr. 1093944-1), som er Alma Media Broadcasting Divisions morselskap.Meldt til Konkurransetilsynet