AF Brødr. Holstad AS – Brødr. Glomsrød Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: entreprenørvirksomhet i Østfold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AF Brødr. Holstad AS (org.nr. 912 772 489), kjøp av samtlige aksjer i Brødr. Glomsrød Entreprenør AS (org.nr. 977 227 143).Meldt til Konkurransetilsynet