Norsk Vekst Private Equity IV L.P. – Scan Geophysical AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: seismiske (geofysiske) undersøkelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norsk Vekst Private Equity IV L.P. (Sertificate of Registry 469, Isle of Guernsey), oppkjøp av Scan Geophysical AS (org.nr. 984 371 918).Meldt til Konkurransetilsynet