Oracle Corporation – Global Logistics Technologies Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-produkter og IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oracle Corporation (org.nr. 94-2871189, USA), med bl.a. datterselskapet Oracle Norge AS (org.nr. 939 319 891), oppkjøp av Global Logistics Technologies Inc. (org.nr. 06-1543693, USA).Meldt til Konkurransetilsynet