Stiftaren 7633 AB (Cidron Finance AB) – Handinter Alpha AG og Permobil AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og markedsføring av elektriske rullestoler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stiftaren 7633 AB (Cidron Finance AB) (org.nr. 556630-2054), kjøp av samtlige aksjer i Handinter Alpha AG (org.nr. CH-150.3.002.418-5, Sveits) og Permobil AB (svensk org.nr. 556113-3496), med datterselskapet Permobil AS (org.nr. 930 239 070).Meldt til Konkurransetilsynet