Kristiania Eiendomsforvaltning AS – Økern Park AS og Økern Park II AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsutvikling i Oslo-området

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kristiania Eiendomsforvaltning AS (org.nr. 946 457 833), kjøp av samtlige aksjer i Økern Park AS (org.nr. 979 448 325) og Økern Park II AS (org.nr. 879 461 812).Meldt til Konkurransetilsynet