ISS Facility Services AS – Aker Kværner Industrielt Vedlikehold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vedlikehold, reparasjon og drift av bygninger og fastmontert maskinelt utstyr (industrielt vedlikehold)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), kjøp av samtlige aksjer i Aker Kværner Industrielt Vedlikehold AS (org.nr. 984 329 032), med datterselskapet Aker Kværner IPEC AS (org.nr. 937 877 811).Meldt til Konkurransetilsynet