Kanal 5 Holding AB – C More Entertainment Norge NUF

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gratis TV-kanaler og betal-TV-kanaler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kanal 5 Holding AB (svensk foretaksnr. 556560-2660), kjøp av samtlige aksjer i C More Entertainment Norge NUF (org.nr. 971 129 948).Meldt til Konkurransetilsynet