Saffron Holding A/S og Terje Sandlie Evensen – SFK Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: krydder- og urtemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Saffron Holding A/S (dansk CVR-nr. 26-45-64-95) og Terje Sandlie Evensen, kjøp av samtlige aksjer i Slagteriernes Fællesindkøbsforening – SFK Norge AS (org.nr. 976 796 233). Oppkjøperne skal ha felles kontroll over SFK Norge AS, men Saffron Holding AS skal eie 60 prosent, Evensen 40 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet