Thon Gruppen AS – Vestkanten AS / Vannkanten AS / Vannkanten Badeland AS / Bowling 1 Vestkanten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av fast eiendom, fritidsetablissement og idrettsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thon Gruppen AS (org. nr. 988969656) erverver aksjer i Vestkanten AS (org. nr. 928654931), Vannkanten AS (org.nr. 980287572), Vannkanten Badeland AS (org. nr. 982542286) og Bowling 1 Vestkanten AS (org. nr. 987642181)