Ringerikes Sparebank – Sparebanken Jevnaker Lunner / Gran Sparebank

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ringerikes Sparebank (org. nr 937889275) overtar virksomheten i Sparebanken Jevnaker Lunner (org. nr 938335893) og Gran Sparebank (org. nr. 837887402)