Univar AS – AS Norske Shell ( smøremiddelvirksomhet )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av kjemikalier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Univar AS (org. nr. 918821015) erverver smøremiddelvirksomheten i AS Norske Shell (org. nr. 914807077)