Herkules Private Equity Fund III – Bandak Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Engineering. Maskinering. Systemleveranser. Termisk belegging. Kalibrering. Industriverktøy. Konstruksjon. Varmebehandling. Sveising og montering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Herkules Private Equity Fund III, Herkules Private Equity III ( GP-I ) Limited og Herkules Private Equity III ( GP-II ) Limited (Jersey, Channel Islands) erverver 50% av aksjene i Bandak Holding AS (org.nr. 892798222)