Prosjekt- og teknologiledelse AS – Swepro Management AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørindutri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Prosjekt- og teknologiledelse AS (org. nr. 979136625) og Swepro Management AB (org. nr. 556678 – 2271, Sverige) etablerer et holdingselskap