Kongsberg Gruppen ASA – Havtroll AS / Havtroll Teknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Personalutleie, konsulentvirksomhet, design og produksjon av utstyr til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kongsberg Gruppen ASA (org. nr. 943753709) erverver samtlige aksjer i Havtroll AS (org. nr. 960390237) og Havtroll Teknikk AS (org. nr. 979427808)