Tønsberg Invest Group AS / Jotunfjell Partners AS – Pytt & Panne AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljhandel gave, kjøkken og interiør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tønsberg Invest Group AS (org. nr. 937007396) og Jotunfjell Partners AS (org. nr. 989176129) erverver Pytt & Panne AS (org. nr. 994672886) med tilhørende 22 butikker