BKK Produksjon AS / TrønderEnergi Kraft AS – SN Power AfriCA AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BKK Produksjon AS (org. nr. 876944642) og TrønderEnergi Kraft AS (org. nr. 878631072) erverver aksjer i SN Power AfriCA AS (org. nr. 993594806)