Berendsen Tekstil Service AS – ISS Facility Services AS ( vaskerivirksomheten )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vaskerivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Berendsen Tekstil Service AS (org. nr. 930151246) erverver ISS Facility Services AS ( vaskerivirksomheten )