Gjensidige Bank ASA – Citibank International plc Norway Branch

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forbrukerlån og kredittkort

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gjensidige Bank ASA (org.nr. 990323429) erverver fra Citibank International plc Norway Branch (org.nr. 970892958) virksomheten knyttet til forbrukerlån og kredittkort