Choice Hotels Scandinavia AS – Lykkeberg Hotel Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotelldrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Choice Hotels Scandinavia AS (org. nr. 917991014) erverver 100 % av aksjene i Lykkeberg Hotel Drift AS (org. nr. 987378867)