International Thomson Reuters B.V. / Hugin Group B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pressemeldinger for bedriftskunder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

International Thomson Reuters B.V. (Nederland) erverver 100 % av aksjene i Hugin Group B.V. (Nederland)