Hustadlitt Eiendom AS / Morud Strandveien AS – Strandveien 20 ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hustadlitt Eiendom AS (org. nr. 994171674) og Morud Strandveien AS (org. nr. 894171502) erverver i fellesskap samtlige andeler i Strandveien 20 ANS (org. nr. 979937830)