SpareBank 1 SMN – BNbank ASA / SparBank 1 Næringskreditt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SpareBank 1 SMN (org. nr. 937901003) erverver aksjer i BNbank ASA (org. nr. 914864445) og SparBank 1 Næringskreditt AS (org. nr. 894111232)