Teleconsult Holding AS – Telekiosken Trøndelag AS / Nordialog Trondheim AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og service av tele- og dataprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Teleconsult Holding AS (org. nr. 976593375) kjøper Telekiosken Trøndelag AS (org. nr. 988515213) og Nordialog Trondheim AS (org. nr. 961360471)