Welcon Invest AS / BSF Holding AS – Bodø Sildeoljefabrikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av fiskeolje og fiskemel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Welcon Invest AS (org. nr. 985876142) og BSF Holding AS (org. nr. 994203029) erverver felles kontroll i Bodø Sildeoljefabrikk AS (org. nr. 818201362)