Ole Kr. Ertsvik AS – Pingvinvask AS / Sentralvaskeriet for Rogaland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vaskeri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ole Kr. Ertsvik AS (org. nr. 984033338) erverver aksjer i Pingvinvask AS (org.nr. 985606641) og Sentralvaskeriet for Rogaland AS (org. nr. 885045162).Krav om fullstendig melding gjelder kun Pingvinvask AS