Agder Energi Venture AS – NEG AS / NEG Skog AS / NEG Varme AS / Norsk Energigjenvinning

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøp og salg av varme

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Agder Energi Venture AS (org. nr. 989198637) erverver aksjer i NEG AS (org. nr. 991860398), NEG Skog AS (org. nr. 991247335), NEG Varme AS (org. nr. 992957921) og Norsk Energigjenvinning (org. nr. 980963608)