Skibsaktieselskapet Grøm – Nesvask Tekstilservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vaskerier, renserier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Skibsaktieselskapet Grøm (org.nr 930 331 767) erverver samtlige aksjer i Nesvask Tekstilservice AS (org.nr. 914 555 639)