NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS – Bruhagen Lavpris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS (org. nr. 975972720) erverver virksomheten i Bruhagen Lavpris AS (org. nr. 974411741)