Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap – Kommunekreditt Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kreditt, finans, pensjons og forsikringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.05.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KLP (org. nr. 938 708 606) erverver 100% av aksjene i Kommunekreditt Norge AS (org. nr 963 415 524)